دانشجويان محترم دوره هاي كارشناسي ارشد كه درس پايان نامه را اخذ مي نمايند بايد طبق فرم "نمودار گردش كار پايان نامه دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد ايلخچي" كه در قسمت فرمها موجود است، مراحل انتخاب استاد راهنما تا دفاع خود را اجرا نمايند.
دانشجویان محترم توجه فرمایند که نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور موقت برای ورود به سیستم شماره شناسنامه می باشد
جهت ثبت موضوع پايان نامه در اسرع وقت نسبت به اخذ تاييد گروه تخصصي و استاد راهنما اقدام و با هماهنگي مدير گروه مدارك مربوطه را به مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه ارائه نماييد.
اخذ تاييديه اصالت پايان نامه از گروه تخصصي
كسب اطمينان از گذراندن دروس وصايا و قرآن
اخذ تاييديه استاد راهنما و موضوع پيشنهادي از گروه مربوطه
مدارك اساتيد راهنما و مشاور مدعوبايد قبل ازثبت موضوع در پورتال واحد به دفتر تحصيلات تكميلي داده شود.
قبل از دفاع بايد فرم اعلام آمادگي دفاع تكميل و به دفتر تحصيلات تكميلي تحويل داده شود
دانشجويان ترم پنجم و ششم براي تمديد پايان نامه اقدام نمايند.
ارائه فرم گزارش سه ماهه به تحصيلات تكميلي قبل از جلسه دفاع الزلامي مي باشد.
شماره داخلی امور پایان نامه ها 181
شماره داخلی امور پژوهش 146
امروز جمعه 27 فروردين 1400
راهنمای دانشجو